Dalīties:

Atbildīgu un ilgtspējīgu audzēšanu apliecinoši sertifikāti, piemēram, Bioloģisks produkts (Organic) un Godīgā tirdzniecība (Fairtrade) ļauj noteikt, vai kafija Tavā tasē ir ilgtspējīga. Vairāk par sertifikātiem lasiet zemāk.

Iepērkot sertificētas kafijas, Paulig veicina gan ilgtspējīgu attīstību, gan arī kafijas audzētāju labklājību. Pateicoties sertificēšanas sistēmām, pieaug audzētāju izglītība par labu un atbildīgu praksi un efektīvākām kafijas audzēšanas metodēm. Labākajā gadījumā tas veicina produktivitātes un rentabilitātes pieaugumu, kas uzlabo kafijas audzētāju labklājību. Par sertificētu kafiju maksā augstāku cenu, kas kafijas audzētājam sniedz papildu ienākumus.    

Lai arī uz kafijas iepakojuma ne vienmēr ir redzams sertifikāts, tas nenozīmē, ka attiecīgā kafija nevarētu būt atbildīgi ražota un iepirkta. Ir vērts iepazīties ar kafijas ražotāja atbildības principiem, kurus tas piemēro iegādes un ražošanas procesos. Mēs Paulig uzņēmumā esam apņēmušies visas kafijas pupiņas iepirkt no avotiem, kuri ir pārbaudīti un novērtēti kā ilgtspējīgi. Fairtrade, kā arī tā kombinācija ar Organic, ir svarīgākie mūsu izmantotie sertifikāti. Aptuveni četras piektdaļas Paulig kafijas ir sertificētas, un viena piektdaļa tiek iegūta no saimniecībām, kuru saimniekošana ir pārbaudīta un atzīta par ilgtspējīgu.

Ko nozīmē sertifikāti?

Katram ilgtspējas sertifikātam ir sava specializācijas joma. Tāpēc katram pašam ir vērts apsvērt, kuri ilgtspējas aspekti šķiet svarīgāki, un iepazīties ar to, kādi ir katra sertifikāta  piešķiršanas principi. Ir vērts iepazīties arī ar produktu ražotāja principiem un metodēm attiecībā uz vidi un sociālo atbildību.

Bioloģiskā kafija jeb bioloģiski audzēta kafija (Organic)

Organic

 

Bioloģisko kafiju ražo no bioloģiski audzētām kafijas pupiņām. Galvenais princips — ražot produktus, kuru ražošanas metodes nav kaitīgas ne videi, ne arī cilvēku, augu vai dzīvnieku veselībai un labklājībai. Bioloģisko pārtikas produktu ražošanā, piemēram, atļauto piedevu un palīgvielu apmērs ir ierobežots līdz absolūti nepieciešamajam. 

Fairtrade jeb Godīgā tirdzniecība

Fairtrade

 

Šādu izejvielu un produktu ražošanā ir ievēroti starptautiskie Fairtrade (godīgās tirdzniecības) kritēriji, un to pamatā ir sociāla, ekonomiska un ekoloģiska ilgtspēja. Par godīgās tirdzniecības produktiem audzētājs saņem vismaz minimālo garantēto cenu, kas sedz ilgtspējīgas ražošanas izmaksas attiecībā uz vidi un cilvēkiem. Papildus garantētajai cenai tiek maksāta godīgās tirdzniecības piemaksa, kas ir paredzēta kopienu attīstošiem projektiem. Minētā sistēma ir izveidota lai veicinātu attīstības valstu mazo audzētāju un mazo saimniecību darbinieku iespējas starptautiskajā tirdzniecībā.

Rainforest Alliance

Rainfocest Alliance Seal logo

 

Pērkot Rainforest Alliance sertificētu Paulig kafiju, jūs palīdzat lauksaimniekiem pielāgoties klimata pārmaiņām, saudzēt mežus un nodrošināt labākus darba un dzīves apstākļus viņiem un viņu ģimenēm. Tas palīdz ietaupīt kafiju nākamajām paaudzēm.

Uzziniet vairāk vietnē ra.org.

Apzīmējumi uz iepakojuma

Uz mūsu produktu iepakojuma ir redzami ne tikai sertifikāti, bet arī citi apzīmējumi, kas sniedz informāciju, piemēram, par iepakojumam izmantotajiem materiāliem. Izlasi zem apzīmējumiem sniegtos skaidrojumus.

Oglekļa pēdas nospiedums

 

Oglekļa pēdas nospiedums.  Izmantojot atjaunojamus izejmateriālus, esam samazinājuši “oglekļa pēdas nospiedumu” par apmēram 10 %. Pašlaik mēs strādājam pie jauna materiāla ieviešanas, kas samazinās Paulig iepakojumu oglekļa pēdas nospiedumu par vēl 15–20 %, salīdzinot ar esošo  kafijas iepakojumu.

C/LPDE

 

C/LPDE.  Iepakojums ir izgatavots no materiālu kombinācijas, kurā LPDE ir lielākā atsevišķā izejviela. 

 

Simbols, kas rosina veikt atkritumu šķirošanu.

Back to top