Dalīties:

Mēs iepērkam gandrīz vienu procentu no visas pasaules neapstrādātās kafijas, kas nozīmē līdz pat 30 miljoniem kilogramu neapstrādātas kafijas gadā. Kafiju mēs saņemam no vairāk nekā 15 valstīm, no kurām lielākās eksportētājas ir Brazīlija un Kolumbija. Kafiju bieži vien audzē nelielās, dažus hektārus plašās ģimenes saimniecībās. Paulig iepirktās neapstrādātās kafijas daudzuma sagādei ir nepieciešams tūkstošiem saimniecību un kafijas audzētāju kopienu darba ieguldījums. 
 
Visas mūsu kafijas ir iepirktas no audzētavām, kuras ir pārbaudītas un novērtētas kā audzētavas ar ilgtspējīgu saimniekošanas veidu, t. i., kafija ir  sertificēta kā atbildīgi audzēta, vai iepirkta ar partnerības projektu starpniecību. Mēs varam izsekot kafijas ceļam līdz audzētāju kooperatīviem vai kopienām, vai līdz pat attiecīgās kafijas audzētājiem.

Kafijas ceļā no audzētavām līdz kuģiem ir vairāki starpposmi, kas dažādos reģionos un saimniecībās ir atšķirīgi. Piemēram, pēc ražas novākšanas daļa no saimniecībām izaudzētās kafijas pupiņas apstrādā pašas vai arī apstrāde var tikt veikta lielākās ražotnēs. Atsevišķos gadījumos kafijas pupiņu ceļu var veidot neskaitāmi posmi, tāpēc izsekot visām pupiņām līdz pat tās audzējušajām saimniecībai nav iespējams. Parasti kafijas pupiņas ir iespējams izsekot vismaz līdz ražotāju kopienām, pie kurām piederošie audzētāji ir zināmi.  

Izsekojamība mums ir svarīga — jo labāk mēs zinām kafijas izcelsmi, jo vairāk informācijas iegūstam par neapstrādātas kafijas kvalitāti un iepirkumu ķēdes ētiku. Tā mums ir vieglāk nodrošināt  ražošanas un piegādes ķēdes darbību, kā arī risināt tajā iespējamās problēmas.

Back to top